NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
stugmöte i Jättened 2á advent
Filadelfia Jättened
33:34
"min vardag" Roland Lundgren 2/3
Filadelfia Jättened
31:46
stugmöte i Jättened 1á advent
Filadelfia Jättened
24:05
Jättened Filadelfia 3/7 Thomas Henning
Filadelfia Jättened
21:29

Vem är Eva Persson 1/6

Filadelfia Jättened

När Eva besöker Kjell på hans veranda får hon berätta om sitt liv till tro, Hon sjunger också för oss ur sin mammas sångbok.

personporträtt Tro Kjell Bertilsson Filadelfia Jättened Eva Persson

Publicerad
söndag 26 juli 2020

Filadelfia Jättened