NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jättened Filadelfia 1/7 Thomas Henning
Filadelfia Jättened
34:28
stugmöte i Jättened med Magnus Carlsson
Filadelfia Jättened
28:18
stugmöte i Jättened med Granaths
Filadelfia Jättened
30:43
Jättened Filadelfia 2/7 Arne Brännström
Filadelfia Jättened
37:32

Allas pappa, Eva Persson 3/6

Filadelfia Jättened

Här ger Eva sitt vittnesbörd om Allas pappa när hon ånyo besöker Kjell på hans veranda, Hon sjunger också för oss ur sin mammas sångbok.

Kjell Bertilsson Filadelfia Jättened Eva Persson

Publicerad
söndag 09 augusti 2020

Filadelfia Jättened