NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
stugmöte i Jättened 2á advent
Filadelfia Jättened
33:34
stugmöte i Jättened 4é advent
Filadelfia Jättened
34:51
Jättened Filadelfia 6/7 Thomas Henning
Filadelfia Jättened
20:13
Jättened Filadelfia 4/7 Arne Brännström
Filadelfia Jättened
26:11

Jättened Filadelfia 5/7 Sven-Erik Skattäng

Filadelfia Jättened

Sven-Erik Skattäng besöker Kjell Bertilsson:s veranda på Hallan ovanför Jättened. Och berättar om sitt liv och vägen till frälsning.

personporträtt Tro Kjell Bertilsson Filadelfia Jättened Arne Brännström

Publicerad
söndag 11 oktober 2020

Filadelfia Jättened