Jättened Filadelfia 1/2 Tältmöte från 2007

Filadelfia Jättened

Här vrider vi klockan tillbaks till 2007. Och kommer att få vara med om ett tältmöte med Daniel Viklund.

Tro Kjell Bertilsson Filadelfia Jättened Gudstjänst

Publicerad
söndag 01 november 2020

Filadelfia Jättened