NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
stugmöte i Jättened 1á advent
Filadelfia Jättened
24:05
stugmöte i Jättened 3é advent
Filadelfia Jättened
28:44
stugmöte i Jättened med Granaths 2
Filadelfia Jättened
34:18
Jättened Filadelfia 5/7 Sven-Erik Skattäng
Filadelfia Jättened
14:25

Förlåt, Eva Persson 5/6

Filadelfia Jättened

Här ger Eva sitt vittnesbörd om hur vi kan och bör förlåta, när hon ånyo besöker Kjell på hans veranda, Hon sjunger också för oss ur sin mammas sångbok.

Kjell Bertilsson Filadelfia Jättened Eva Persson

Publicerad
söndag 23 augusti 2020

Filadelfia Jättened