NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
stugmöte i Jättened med Magnus Carlsson
Filadelfia Jättened
28:18
stugmöte i Jättened 2á advent
Filadelfia Jättened
33:34
Människan Roland Lundgren 2/6
Filadelfia Jättened
32:34
stugmöte i Jättened med Granaths 3
Filadelfia Jättened
28:14

Förlåt, Eva Persson 5/6

Filadelfia Jättened

Här ger Eva sitt vittnesbörd om hur vi kan och bör förlåta, när hon ånyo besöker Kjell på hans veranda, Hon sjunger också för oss ur sin mammas sångbok.

Kjell Bertilsson Filadelfia Jättened Eva Persson

Publicerad
söndag 23 augusti 2020

Filadelfia Jättened