Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund


Program
2 av 9
Publicerad
måndag 30 maj 2016