Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Återbesättande och Entlediganden

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

 1. Återbesättande av ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)

  Dnr 2016/00168 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 71/2016


 2. Entledigande av Sebastian Zettersten (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

  Dnr 2016/00234 101

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Entledigande av Martin Staberg (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2016/00278 023

  Bilaga a) Avsägelse

Program
9 av 9
Publicerad
måndag 30 maj 2016