Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av policy för föreningsbidrag

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

  1. Antagande av policy för föreningsbidrag

    Dnr 2016/00175 805

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2016

              b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-03- 24

              c) Förslag till policy


Program
4 av 9
Publicerad
måndag 30 maj 2016