Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av taxa

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

 1. Ändring av taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun

  Dnr 2016/00174 702

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 122/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 05

            c) Socialnämnden § 36/2016

            d) Förslag till reviderad taxa

            e) Nuvarande taxa


Program
5 av 9
Publicerad
måndag 30 maj 2016