Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet AÖS årsredovisning och revisionsberättelse

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

 1. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015

  Dnr 2016/00180 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen 123/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 11

            c) Direktionen för AÖS § 8/2016

            d) Årsredovisning år 2015

            e) Revisionsberättelse år 2015

            f) Granskningsrapport år 2015


Program
6 av 9
Publicerad
måndag 30 maj 2016