Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om god hälsa åt alla genom samverk. m. region och kommun

Kommunfullmäktige 26 september 2016

 1. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) och Ingrid A. Jarlsson (M) om god hälsa åt alla genom samverkan mellan region och kommun

  Dnr 2016/00017 773

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 167/2016

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-08-05

            c) Kommunstyrelsen § 75/2016

            d) Motionen


Program
5 av 11
Publicerad
tisdag 27 september 2016