Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-15

Kommunfullmäktige 26 september 2016

 1. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)

  Dnr 2016/00294 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 108/2016


 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Krister Sjölin (S)

  Dnr 2016/00351 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 110/2016


 3. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Bendefors (M)

  Dnr 2016/00371 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 111/2016


 4. Entledigande av Marie Leward-Westin (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2016/00386 101

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Dennis Essgren (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden

  Dnr 2016/00388 101

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Entledigande av Fathi Sheekhusen (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2016/00397 101

  Bilaga a) Avsägelse


Program
10 av 11
Publicerad
tisdag 27 september 2016