Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om krav på motprestation för försörjningsstöd

Kommunfullmäktige 26 september 2016

 1. Besvarande av motion från Anders Winlöf (M) och Ed Kahrs (M) om krav på motprestation för försörjningsstöd

  Dnr 2016/00127 754

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 168/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-30

            c) Socialnämnden § 76/2016

            d) Socialnämndens beslutsunderlag

            e) Kommunstyrelsen § 111/2016

            f) Motionen


Program
6 av 11
Publicerad
tisdag 27 september 2016