Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av avgiftsfria halkskydd till personer över 65 år

Kommunfullmäktige 26 september 2016

 1. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om införande av avgiftsfria halkskydd till personer över 65 år

  Dnr 2016/00166 773

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 169/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-07-04

            c) Räddningsnämnden § 22/2016

            d) Kommunstyrelsen § 112/2016

            e) Motionen


Program
7 av 11
Publicerad
tisdag 27 september 2016