Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 26 september 2016

  1. Anmälningsärenden

    Dnr 2016/00148 101

    Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2016

              b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2 år                     2016

              c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-09-08

Program
11 av 11
Publicerad
tisdag 27 september 2016