Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund


  3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


Program
2 av 17
Publicerad
måndag 31 oktober 2016