Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om invandringspaus och folkomröst. kring fortsatt mottagande

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

 1. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om

  invandringspaus och folkomröstning kring fortsatt

  mottagande

  Dnr 2016/00043 133

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 184/2016

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-09-22

            c) Byggnadsnämnden § 66/2016

            d) Socialnämnden § 60/2016

            e) Socialnämndens beslutsunderlag

            f) Kommunstyrelsen § 76/2016

            g) Motionen


Program
3 av 17
Publicerad
måndag 31 oktober 2016