Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-12

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

 1. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2016

  Dnr 2016/00424 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2016

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-09-22


 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Marie Leward-Westin (MP)

  Dnr 2016/00386 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 124/2016


 3. Entledigande av Katarina Thunander (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2016/00421 023

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Hanna Nord (S) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

  Dnr 2016/00429 023

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Dom från Vänersborgs tingsrätt om överklagande av detaljplanen för kvarteret Diamanten


Program
7 av 17
Publicerad
måndag 31 oktober 2016