Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Flerårsplan och budget - Socialnämnden

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

 1. Flerårsplan för åren 2017–2019 och budget för år 2017

  Dnr 2016/00383 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-11

            c) Flerårsplan

            Övriga budgetförslag skickas den 25 oktober 2016

Program
15 av 17
Publicerad
tisdag 01 november 2016