Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nya föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

 1. Nya föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

  Dnr 2016/00390 706

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 190/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-02

            c) Socialnämnden § 78/2016

            d) Socialnämndens beslutsunderlag

            e) Förslag till nya föreskrifter med markerade förändringar


Program
5 av 17
Publicerad
måndag 31 oktober 2016