Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 25 september 2017

  1. Val av protokollsjusterare

  2. Allmänhetens frågestund

Program
2 av 8
Publicerad
måndag 25 september 2017