Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förändring av antalet valkretsar vid val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Dnr 2017/00219 111

Bilaga

a) Kommunstyrelsen § 102/2017

b) Valnämnden § 1/2017

c) Kanslichefens tjänsteutlåtande

Program
4 av 8
Publicerad
måndag 25 september 2017