Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-12

Kommunfullmäktige 25 september 2017

 1. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten

  för verksamhetsåret 2016 för Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB

  Dnr 2017/00127 107

  Bilaga

  a) Kommunstyrelsen § 108/2017

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande


 2. Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om delägarskap i Inera AB genom förvärv av aktier

  Dnr 2017/00176 040

  Bilaga

  a) Kommunstyrelsens § 116/2017

  b) IT-chefens tjänsteutlåtande

  c) Bolagsordning

  d) Ägardirektiv

  e) Förslag till aktieägaravtal

  f) Förslag till aktieöverlåtelseavtal

  g) Förslag till anslutningsavtal


 3. Återbesättande av uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Peter Romén (SD)

  Dnr 2017/00337 101

  Bilaga

  a) Kommunfullmäktige § 90/2017


 4. Entledigande av Andreas Pönni (M) från uppdraget som ersättare i Valnämnden

  Dnr 2017/00405 101

  Bilaga

  a) Avsägelsen


 5. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga

  a) Fastighets AB Mösseberg – information om prognosticerad belåningsgrad

  b) PM från t.f. ekonomichef om belåningsgraden

Program
8 av 8
Publicerad
måndag 25 september 2017