Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun för åren 20172020

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Dnr 2017/00371 270

Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 106/2017

b) Mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande

c) Förslag till strategi

d) Bilaga 1 till strategin

e) Bilaga 2 till strategin

Program
7 av 8
Publicerad
måndag 25 september 2017