Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Placering av ny högstadieskola i Falköpings tätort

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Dnr 2017/00361 600

Bilaga

a) Kommunstyrelsen § 103/2017

b) Mark- och exploateringsansvarigs och planarkitektens tjänsteutlåtande

c) Barn- och utbildningsnämnden § 70/2017 - yttrande

d) Underlagsrapport – placering av ny högstadieskola

e) Naturvärdesinventering i f.d. kalkbrott i Falköping

f) Dotorp 6:28, Falköping Geoteknisk undersökning

g) Kompletterande uppgift på andrahandsalternativ

h) Förslag till placering av ny högstadieskola

i) Kompletterande uppgift på andrahandsalternativ

j) Miljöteknisk undersökning Gamla Stan 2:26

Program
5 av 8
Publicerad
måndag 25 september 2017