Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Försöksverksamhet med e-förslag samt borttagande av allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Dnr 2017/00284 101

Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 104/2017

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

c) Förslag till reviderad arbetsordning

Program
6 av 8
Publicerad
måndag 25 september 2017