Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 24 juni 2019, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Valärende – bordlagt ärende

 4. Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019

 5. Omfördelning av verksamhetsbudget inom socialnämnden

 6. Ändring av reglemente för socialnämnden med anledning av ny tobakslag

 7. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

 8. Återbesättande av uppdraget som ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB efter Ann-Kristin Bergström Svahn (S)

 9. Entledigande av Vanja Wallemyr (C) från uppdraget som ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden

 10. Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och förste vice ordförande i tekniska nämnden

 11. Entledigande av Inge Persson (M) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

 12. Entledigande av Annika Carp (L) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 13. Entledigande av Saleh Aman (C) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 24 juni 2019