Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärende, del 2

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Val till ledarmöten, ersättare och ordförande i Kommunstyrelsen.

Dnr 2019/00236 102

Bilaga a) Kommunfullmäktige § 56/2019

Program
5 av 11
Publicerad
måndag 24 juni 2019