Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av reglemente för socialnämnden med anledning av ny tobakslag

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Dnr 2019/00206 003

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 93/2019

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

c) Socialnämnden § 45/2019

Program
9 av 11
Publicerad
måndag 24 juni 2019