Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och återbesättanden (Ärenden 8-13)

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

  1. Återbesättande av uppdraget som ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB efter Ann-Kristin Bergström Svahn (S)

  2. Entledigande av Vanja Wallemyr (C) från uppdraget som ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden

  3. Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och förste vice ordförande i tekniska nämnden

  4. Entledigande av Inge Persson (M) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

  5. Entledigande av Annika Carp (L) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  6. Entledigande av Saleh Aman (C) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Program
11 av 11
Publicerad
måndag 24 juni 2019