Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med flera ...

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Dnr 2019/00209 214

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 96/2019

b) Kommunarkitektens tjänsteutlåtande

c) Byggnadsnämnden § 54/2019

d) Antagandehandlingar

Program
10 av 11
Publicerad
måndag 24 juni 2019