Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Dnr 2019/00215 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 89/2019

b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande

c) Förslag till delårsrapport

d) Nämndernas beslut och delårsrapporter

Program
7 av 11
Publicerad
måndag 24 juni 2019