Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att projektet Ällagatans förebyggande team ska bli permanent verksamh.

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Besvarande av motion från Adam Johansson (M) och Ingrid A. Jarlsson (M) om att projektet "Ällagatans förebyggande team" ska bli permanent verksamhet

Dnr 2018/00395 756

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 106/2019

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

c) Socialnämnden § 13/2019

d) Kommunstyrelsen § 15/2019

e) Motionen

Program
4 av 22
Publicerad
måndag 26 augusti 2019

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019