Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nyval av valnämndens presidium

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Dnr 2019/00278 102

Bilaga a) Valberedningens förslag skickas senare

Program
16 av 22
Publicerad
tisdag 27 augusti 2019

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019