Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden, ärenden 15-22

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

15. Entledigande av Jan Erikson (KD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Dnr 2019/00295 023

Bilaga a) Avsägelse

16. Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som

ersättare i byggnadsnämnden

Dnr 2019/00302 023

Bilaga a) Avsägelse

17. Entledigande av Sofia Selander (S) från uppdraget som

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2019/00325 023

Bilaga a) Avsägelse

18. Entledigande av Lina Ahl (S) från uppdraget som ledamot

i kommunfullmäktige

Dnr 2019/00349 023

Bilaga a) Avsägelse

19. Entledigande av Lina Ahl (S) från uppdraget som

ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/00348 023

Bilaga a) Avsägelse

20. Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som

ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och förste vice

ordförande i tekniska nämnden

Dnr 2019/00284 023

Bilaga a) Avsägelse

21. Entledigande av Wanja Wallemyr (C) från uppdragen som

ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden

Dnr 2019/00283 023

Bilaga a) Avsägelse

22. Entledigande av Ingvor Bergman (S) från uppdraget som

ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/00358 023

Bilaga a) Avsägelse

Program
21 av 22
Publicerad
tisdag 27 augusti 2019

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019