Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om information om hjärtstartare och skyddsrum

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Dnr 2018/00425 101

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 107/2019

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

c) Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 11/2019

d) Kommunstyrelsen § 16/2019

e) Motionen

Program
5 av 22
Publicerad
måndag 26 augusti 2019

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019