NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Nyval av krisledningsnämndens presidium, del 1

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Dnr 2019/00279 102

Bilaga a) Valberedningens förslag skickas senare

Program
9 av 22
Publicerad
måndag 26 augusti 2019

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019