Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändrad tidplan för budgetarbetet inför flerårsplanen för åren 2020 till 2022

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Ändrad tidplan för budgetarbetet inför flerårsplanen för åren 2020–2022

Dnr 2019/00301 041

Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2019

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

Program
7 av 22
Publicerad
måndag 26 augusti 2019

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019