Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

1 Val av protokollsjusterare

2 Anmälan om utseende av Corry Thuresson (S) till ledamot och Sofia Selander (S) till ersättare i kommunfullmäktige efter Kelesh Hussein (S)

3 Korrigering av kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 114

4 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Program
2 av 19
Publicerad
måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020