Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av interpellation - framtiden för kommunens biogasanläggning

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till Karola Svensson (C) gällande framtiden för kommunens biogasanläggning

Dnr 2020/00278

Bilaga a) Kommunfullmäktige § 98/2020

b) Interpellationen

Program
3 av 19
Publicerad
måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020