Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att sänka politikerarvodet

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att sänka politikerarvodet

Dnr 2020/00221

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 167/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Delegationsbeslut om remittering

e) Kommunfullmäktige § 76/2020

f) Motionen

Program
4 av 19
Publicerad
måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020