Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Falköpings kommuns delårsrapport per 31 augusti 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

Dnr 2020/00258

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 168/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020

c) Falköpings kommuns delårsrapport 2020-08-31

d) Tjänsteutlåtande

e) Kompletteringar i delårsrapporten 2020-08-31

f) Kommunrevisorernas bedömning

g) KPMGs granskningsrapport

h) Nämndernas beslut och delårsrapporter 2020-08-31

Program
5 av 19
Publicerad
måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020