Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-12

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

8 Budgetramförändring för infrastrukturförvaltningsarbetet

9 Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten

10 Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

11 Avtal med Trafikverket om ny överlämningsbangård vid Marjarps logistikområde

12 Exploateringsavtal gällande Mösseberg 50:19 m.fl. mellan Rangatans samfällighetsförening och Falköpings kommun

Program
6 av 19
Publicerad
måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020