Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fristad för förföljda författare och journalister

Kommunfullmäktige 25 november 2013

Besvarande av motion från Folkpartiets kommunfull-mäktigegrupp om att låta Falköpings kommun bli en fristad för förföljda författare och journalister

Dnr 2013/00214 100

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2013

b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2013-09-12

c) Kultur- och fritidsnämnden § 63/2013

d) Motion

Program
5 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016