Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samordning av insatser till pers. med psykisk funktionsnedsättn.

Kommunfullmäktige 25 november 2013

Överenskommelse om samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2013/00373 701

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2013

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-10-15

c) Socialnämnden § 90/2013

d) Överenskommelse

e) Socialstyrelsens skrivelse 2013-10-02

Program
9 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016