Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entledigande av Arild Svensgam som ledamot i socialnämnden...

Kommunfullmäktige 25 november 2013

Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden, ersättare i valbered-ningen och ersättare för ombud i föreningen Det finns bruk för alla

Dnr 2013/00391 101

Bilaga a) Avsägelse 2013-10-16

Program
13 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016