Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler

Kommunfullmäktige 25 november 2013

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

Dnr 2013/00339 806

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 218/2013

b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2013-10-01

c) Kultur- och fritidsnämnden § 64/2013

d) Nuvarande taxa – kommunal författning 2013:06

Program
7 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016