Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Solberga Fiber, ekonomisk förening ansökan om kommunal borgen

Kommunfullmäktige 25 november 2013

Dnr 2013/00363 045

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 219/2013

b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-10-03

c) Ansökan 2013-09-30 med bilaga

Program
8 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016