Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 4-6

Kommunfullmäktige 28 april 2014

 1. Avgifter för skol- och lägerverksamhet m.m. i Ekehagens Forntidsby – ändring

  Dnr 2014/00003 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 42/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-23

             c) Kommunal författningssamling – förslag

             d) Kultur- och fritidsnämnden § 84/2013


 2. Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun

  Dnr 2014/00006 171

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 43/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-28

             c) Räddningsnämnden § 49/2013

             d) Kommunal författningssamling – förslag


 3. Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

  Dnr 2013/00437 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2014

             b) Biträdande socialchefens tjänsteutlåtande 2014-01-30

             c) Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation


Program
6 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016