Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 16-17

Kommunfullmäktige 28 april 2014

 1. Entledigande av Janos Dios från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB samt återbesättande

  Dnr 2014/00096 107

  Bilaga a) Janos Dios avsägelse 2014-02-27


 2. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av den interna kontrollen”

             b) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av mervärdeskatt”

             c) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av näringslivsverksamheten”

             d) Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2014-03-14 om fördelning av fasta                valkretsmandat

             e) Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2014-04-08 att inte meddela                prövningstillstånd av överklagat beslut om budget för år 2013 och flerårsplan                för åren 2014–2015 (kommunfullmäktige § 136/2012)

             f) Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2013

Program
13 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016